Moderní počítač


Baví vás práce s poÄítaÄem? Pokud ano a jste opravdu poÄítaÄoví nadÅ¡enci, tak také bych vám doporuÄila, abyste tÅ™eba také zkusili pracovat online. To znamená, že když budete pracovat online, že budete potÅ™ebovat opravdu kvalitní poÄítaÄ anebo také samozÅ™ejmÄ› stabilní internetové pÅ™ipojení. Pokud by vás tÅ™eba také bavila taková práce, že byste vyplňovali dotazníky za peníze, tak v tom také nevidím vůbec žádný problém, protože si myslím, že lidé, kteří vyplňují dotazníky na internetu a pracují online, tak jsou také více Å¡Å¥astnÄ›jší. Nevím, jak to může být pravda, ale opravdu to tak je. Je to prý vÄ›decky dokázáno.

Často pracují online

Sice jsem tohle nezkouÅ¡ela, ale Å™eknu vám, že já také jsem Å¡Å¥astná. A vyplňuji na internetu dotazníky a musím říct, že se cítím opravdu fajn. Co se ale týÄe informaÄní technologie anebo poÄítaÄů obecnÄ›, tak musím říct, že jsem na jednu stranu zklamaná, že zase ty peníze za dotazníky nejsou tak moc vysoké, jak bych si přála. Ta odmÄ›na je docela taková nízká, protože jsem si Å™ekla, že by nebylo od vÄ›ci, kdybych tÅ™eba se nauÄila lépe zacházet s poÄítaÄem, abych se potom dozvÄ›dÄ›la více informací a abych tÅ™eba mohla také programovat nebo dÄ›lat nÄ›co podobného. Tohle by mÄ› bavilo. Věřte mi, že programování je opravdu skvÄ›le zaplacená práce.

PoÄítaÄ má doma každý.

Takže jsem si Å™ekla, že kdybych byla Å¡ikovná a tÅ™eba bych se do toho opÅ™ela pořádnÄ› vÅ¡emi deseti, takže by to možná Å¡lo a že by to bylo opravdu perfektní. Proto jsem Å™ekla své kamarádce, jestli by do toho také nechtÄ›la jít se mnou. Kamarádka Å™ekla chvíli pÅ™emýšlela, a nakonec mi odpovÄ›dÄ›la, že by to vlastnÄ› zkusit mohla, že kdyžtak z toho poÄítaÄového kurzu odejde, naÅ¡tÄ›stí jsme to ale obÄ› vydržely. ObÄ› dvÄ› jsme vydržely chodit půl roku do poÄítaÄového kurzu, kde jsme se uÄili informaÄní technologie a také programování. Musím uznat, že nejenom jsme to pochopily dobÅ™e, ale také nás to baví.