Ideálne lehátko pre ľudí bažiacich po hnedej pokožke


Viete, kedy sa najlepÅ¡ie opaľuje? KeÄ je vám aj pohodlne a môžete sa osviežiÅ¥. Na nafukovaÄke v mori! Vydržíte tak oveľa viac. Ak nedáte na odporúÄania, kedy a koľko sa slniÅ¥ a staÄí vám poriadny krém, iste vás bude slnko pripekaÅ¥ nejednu hodinu. V podstate, na bežnej slovenskej dovolenke pri mori je to úplne bežné, že ráno sa odchádza na pláž a vracia sa až vtedy, keÄ slnko zapadne. To je dobrých pár hodín, ktoré sú na deke bez slneÄníka párkrát už príliÅ¡, až sa musíte pravidelne schladzovaÅ¥ vo vode. Od vodnej hladiny sa odráža slnko a aj keÄ ležíte na nafukovaÄke, rýchlo sa viete schladiÅ¥. Nechcete si poležaÅ¥ v laybagu?

NafukovaÄka, ktorá vám nedovolí vypadnúť

OpaľovaÅ¥ sa na vode v Älne má výhodu, že do vody to máte iba na skok. Pre väÄÅ¡inu ľudí je vÅ¡ak pevná loÄka nedostupná, preto jej absenciu Å¡ikovne rieÅ¡ia nafukovacou verziou alebo skladnejÅ¡ou, no nestabilnou nafukovaÄkou. V laybagu bude stokrát príjemnejÅ¡ie! A nielen na vode, ale aj na pláži Äi v hotelovej izbe. Na miestach, kde by ste bežnú nafukovaÄku už skladali, táto zostáva!