Často bývá celoživotní


DobÅ™e zvolené hobby pÅ™ináší do života kromÄ› aktivního odpoÄinku i podporu mozkových bunÄ›k a v neposlední Å™adÄ› i odbourávání Å¡patné nálady a stresu. Mezi nejoblíbenÄ›jší koníÄky patří už od dÄ›tství u vÄ›tÅ¡iny lidí ty, pÅ™i kterých je potÅ™eba se hýbat. Pěší turistikou to vÄ›tÅ¡inou zaÄíná v rodinách, ve kterých na pravidelné výlety vyrážejí rodiÄe se svými dÄ›tmi. PÅ™i kterých dochází nejen k prospěšné pohybové aktivitÄ›, ale i k potÅ™ebnému spoleÄnému sdílení Äasu. Rovněž lyžování mívá základ v dÄ›tství. Kdy v zimních mÄ›sících rodiny tráví volný Äas na horách. A dÄ›ti tu mají možnost se nauÄit nejen sjezdovému lyžování. Ale i tomu na běžkách. Na kterých se lze prohánÄ›t i do pozdÄ›jšího vÄ›ku. StejnÄ› jako na kolech. Plavání je stejnÄ› tak koníÄkem na celý život. Sport, který lze provozovat bÄ›hem celého roku.

Sportovní hobby

Sklon k výtvarné tvorbÄ› lze rovněž vypozorovat už u malých dÄ›tí. V dobÄ›, kdy do ruÄky vezmou první pastelku. A nakreslí první obrázek. Postupem Äasu si zaÄnou pÅ™ibírat i další výtvarné techniky. A ke stáru to bývá nejÄastÄ›ji malování obrazů, které se stane milovaným koníÄkem. A je úplnÄ› jedno, jestli to budou kresby tužkou, uhlem,  olejomalby Äi namalované akrylovými barvami. Keramické díly jsou rovněž místem, ve kterém tvoří výrobky z hlíny jak pÄ›tileté dÄ›ti. Tak senioÅ™i v důchodovém vÄ›ku. Výroba mýdel patří k oblíbeným koníÄkům rovněž až do pozdního vÄ›ku. Radost z vlastnoruÄnÄ› vyrobeného mýdla se nedá niÄím nahradit. StejnÄ› jako ochutnání jídla v kurzech vaÅ™ení, peÄiva v kroužku peÄení Äi šálku kávy po vlastním napražení.

Kurz malby

Mnozí lidé tráví svůj volný Äas spoleÄným hraním her. Které rovněž mají vÄ›tÅ¡inou základ v dÄ›tství. Ideálním tréninkem mozku je po celý život hraní deskových her, kterých je v souÄasné dobÄ› nepÅ™eberné množství a vÅ¡ichni mají možnost si vybrat tu pravou. Pravidelné hraní Å¡achů, pokerů i dalších karetních her rovněž sdružuje nejen rodinné přísluÅ¡níky, ale utužuje i přátelské vztahy. Hobby, které zaujalo v souÄasné dobÄ› velké množství jak dÄ›tí, tak dospÄ›lých je skládání puzzle. Hlavolamy, které působí na vÅ¡echny hráÄe dokonce i terapeuticky.