Naši pánové


S muži je to někdy velice složité. Abyste mým rozuměli, já také kolikrát si říkám, že je docela škoda, že třeba neexistuje nějaká kniha a nebo nějaký návod na to, abychom my ženy porozuměly mužům. Také si myslím, že každý muž by měl své chování mít takové, aby třeba někomu neublížil. Protože moji dva poslední partneři byli opravdu takoví moc sebestřední a jeden dokonce byl takový šampon. Víte, komu se říká, když je někdo šampon?

Někdy jsou pánové namyšlení.

Takový muž, kterému se říká Å¡ampon, tak to znamená, že tráví opravdu více Äasu v koupelnÄ› a více se upravuje, než tÅ™eba jeho partnerka a nebo jeho manželka. Musím uznat, že mÄ› osobnÄ› by tohle moc vadilo, proto jsem se také s ním rozeÅ¡la. Opravdu nemám ráda, když tÅ™eba muž peÄuje o sebe nÄ›jak až nadmÄ›rnÄ›. Partnerovi moc tÅ™eba vadilo, když mu doÅ¡el gel na vlasy. Řekla jsem si, že tohle snad není normální. On kvůli tomu ani nechtÄ›l jít do práce. Nakonec si musel vypůjÄit moje tužidlo na vlasy, aby alespoň si udÄ›lal na hlavÄ› nÄ›jakou pěšinku a nebo kohouta nebo co. Byla jsem z toho opravdu v Å¡oku.

Toužím po romantickém muži.

Co tohle má znamenat? Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k, a to hlavnÄ› pánové, by si také mÄ›li uvÄ›domit, že vlastnÄ› to, že žena asi nechce žádného manekýna a že nÄ›která žena chce mít pravého muže. Já bych chtÄ›la mít takového muže, jako byl můj dÄ›deÄek. Můj dÄ›deÄek byl klasický typický chlap. Takový se mi líbí, chodil také modernÄ› obleÄený, a když ho vídám na fotkách, tak vlastnÄ› chodil oblékaný modernÄ›. Snad celý život. MÄ›l normálnÄ› džíny, tepláky, kÅ¡iltovky nosil klobouky, úplnÄ› vÅ¡echno. A navíc také byl veliký gentleman, mÄ›l vybrané chování, umÄ›l stolovat, vyznal se ve stolování, což ho také moc bavilo, mÄ›l hotelovou Å¡kolu. Myslím si, že mnoho málo dÄ›deÄků má dokonce i jeÅ¡tÄ› maturitu. Byla jsem ráda, že opravdu můj dÄ›deÄek tohle vÅ¡echno zvládl a jsem na svého dÄ›deÄka a pyÅ¡ná.