Jedná se o nás všechny!


I když mnozí takzvaní odborníci tvrdí, že poÅ¡kození zdraví působením vysokofrekvenÄních elektromagnetických polí se týká pouze minimálního poÄtu hypersenzitivních lidí, ukazuje se, že opak je pravdou. Stále vÄ›tší množství výzkumů, které jsou provádÄ›ny, ukazuje, že poÅ¡kození zdraví se týká a v budoucnu bude týkat jeÅ¡tÄ› mnohem vÄ›tšího množství lidí, než si dnes dokážeme pÅ™edstavit. Dá se říci, že elektromagnetické záření pronásleduje každého z nás na každém kroku a je v naší přítomnosti celých 24 hodin dennÄ›.

NeuteÄete, ale můžete se chránit

Není žádný způsob, jak bychom pÅ™ed ním mohli utéct, jak bychom mohli uniknout, pokud se nehodláme pÅ™estÄ›hovat nÄ›kam zcela mimo civilizaci. Ani tam vÅ¡ak nebudeme úplnÄ› chránÄ›ni. Jediný možný způsob, jak se úÄinnÄ› pÅ™ed elektromagnetickým zářením chránit, je vsadit na BioProtect produkty, které dokáží poskytnout úÄinnou a naprosto spolehlivou ochranu pÅ™ed elektrosmogem, což je vlastnÄ› popularizovaný výraz pro jakékoliv elektromagnetické záření, které nás obklopuje a kterému jsme neustále vystavováni.