Boj proti virům


Není to nÄ›kdy snadné, vyÄisti napadený stroj. NÄ›kdy se stane, že je nutno jej odnést odborníkům, aby jej virů zbavili. Nejprve je to vÅ¡ak možno zkusit sám a doma.  

Nejprve se podívejme na prevenci, protože ta je vždycky lepší než pozdÄ›jší léÄba. Pokud dodržujete zásadní bod, neklikat tam kde nevím co to udÄ›lá, nemÄ›li byste mít potíže. Druhá vÄ›c je antivirový program a tÅ™etí vÄ›c, nestrkat do USB Äi jiných slotů vÄ›ci z neznámých zdrojů.  

Tyto tÅ™i zásady bezpeÄnosti jsou dány zkuÅ¡enostmi a ověřeny léty. Pamatujte, že vir vám do poÄítaÄe sám od sebe nevleze, vy mu musíte vždycky tu cestu otevřít. VÄ›tÅ¡inou kliknutím tam, kam nemáte.

objev viru

Nu a když už se to stane, mÄ›l by vám pomoci antivirový software. Je jedno, který používáte, pokud není aktualizovaný a vir nerozpozná, tak vám stejnÄ› nic platný nebude. Proto je tÅ™eba provést aktualizaci, pokud máte zruÅ¡enou tu automatickou. Pak teprve nechejte zkontrolovat poÄítaÄ. Pokud vir neobjeví a vy víte, že tam je, antivir odinstalujte a vyzkouÅ¡ejte jiný. Pokud nepomůže ani to a vy nemůžete nahodit tovární nastavení, musíte stroj zanést do servisu.  

práce s myší

Viry jsou různé, od tÄ›ch dá se říci neÅ¡kodných až po ty, které umí sledovat to, co zadáváte na klávesnici. Ty první pouze otravují a zdržují. Ty druhé jsou hodnÄ› nebezpeÄné, protože vÄ›tÅ¡inou ani nevíte, že je ve stroji máte. Teprve až vybrané konto až na dno vám napoví, že je nÄ›kde chyba. Ale pak už je vÄ›tÅ¡inou pozdÄ›.  

Moderní a dobÅ™e napsané viry není zrovna jednoduché odhalit. Je zde vÄ›Äný boj tÄ›ch, kteří píší antivirový soft, a mezi tÄ›mi, kteří se snaží tuto obranu prolomit. Jakmile hacker vyhraje, nastávají potíže.  

Boj to bude vÄ›Äný a vy musíte v této válce pomáhat tím, že budete dodržovat bezpeÄnostní zásady. Tím znemožníte napadení svého PC a útoÄníci budou bezmocní. Jen je tÅ™eba na to dbát a skuteÄnÄ› neklikat bezhlavÄ›.