Když muž nechce představit svou přítelkyni rodině…


Pokud muž nechce udÄ›lat ten krok a pÅ™edstavit svou přítelkyni své rodinÄ›, rozhodnÄ› to nebude jen tak. Je ale faktem, že je mnoho důvodů, proÄ daný muž nechce pÅ™edstavit svou přítelkyni své rodinÄ›.

Je pravdou, že tím hlavním důvodem může být to, že jsou spolu dva lidé ještě krátce, ale pokud už uběhne například půl roku a stále to bude tak, že muž se nebude mít k tomu, aby svou přítelkyni představil doma, bylo by dobré se muže na něco takového zeptat.

muž se ženou

Může se klidně stát, že vám daný muž pravý důvod neřekne a bude kolem něj mlžit. Často je to tak, že muž nechce svou přítelkyni představit, pokud si není jistý tím, že by s ní do budoucna chtěl opravdu být. Teprve až si bude jistý tak dojde k tomu, že muž svou přítelkyni představí.

Jedním z dalších důvodů, proÄ k tomu jeÅ¡tÄ› stále nedoÅ¡lo může být to, že si muž myslí, že se jeho rodina neumí chovat a tak nechce, aby žena poznala, z jaké rodiny muž je, jelikož se za svou rodinu stydí. Je jasné, že žena bude muže pÅ™emlouvat, aby jí pÅ™edstavil a pokud k tomu na konec dojde, žena sama pozná, jak to je nebo není.

TÄ›ch důvodů, proÄ vás muž nechce pÅ™edstavit, může být mnoho. UrÄitÄ› byste si z toho nemÄ›la nic dÄ›lat, ale udÄ›láte dobÅ™e, pokud se na to zkusíte vaÅ¡eho muže zeptat. Je možné, že vám bude Å™eÄen pravý důvod, ale klidnÄ› se může stát i to, že se pravý důvod nedozvíte.

pÄ›kné srdíÄko

Každý muž funguje jinak. Jsou muži, pro které není problém svou přítelkyni pÅ™edstavit klidnÄ› v den, kdy se dva lidé dají dohromady, ale jsou i muži, pro které to problém je a to velký. SkuteÄnÄ› může trvat dlouho, než k tomu dojde.

Najdou se ženy, které opravdu nejsou nadÅ¡ené z toho, pokud se jejich muž nemá k urÄitým krokům. UrÄitÄ› se tomu nemůže nikdo divit a kolikrát nezbude ve výsledku nic jiného než Äekat a respektovat to, protože muže urÄitÄ› nemůžete nutit k tomu, aby vás seznámil se svou rodinou.