Jsou různé kurzy skutečně vhodné?


O tom, že dneÅ¡ním trendem je celoživotní vzdÄ›lávání, není pochyb. SvÄ›dÄí o tom i nabídky nejrůznÄ›jších rekvalifikaÄních i jiných kurzů, stejnÄ› jako fakt, že tyto jsou obvykle velmi rychle plné, zvláštÄ› pak ty populárnÄ›jší. NÄ›kdy dokonce jejich absolvování požaduje po svých zamÄ›stnancích zamÄ›stnavatel, případnÄ› to po uchazeÄi o zamÄ›stnání chce úřad práce. Mnohdy se vÅ¡ak stane, že si jej lidé zaplatí sami a absolvují jej z vlastní vůle. Je proto dobré se podívat, zda nám skuteÄnÄ› dají to, co slibují.

 

vzdělání není jen pro mladé

 

VÄ›tÅ¡ina z nich nás ujiÅ¡Å¥uje, že se nauÄíme například nový jazyk, případnÄ› novou dovednost. A věří tomu i úředníci, když si například myslí, že po rekvalifikaÄním kurzu bude ÄlovÄ›k schopen bez problému pracovat v jiném oboru, než který vystudoval na Å¡kole. Ve skuteÄnosti to vÅ¡ak není ani zdaleka tak jednoduché.

 

Musíme si uvÄ›domit, že krátký kurz v rozsahu nÄ›kolika týdnů, případnÄ› i mÄ›síců, rozhodnÄ› není dostateÄný na to, abychom zvládli víc, než jen úplné základy. A to vÄ›tÅ¡inou ani zdaleka nestaÄí. JistÄ›, jiná situace je, pokud nás například zamÄ›stnavatel poÅ¡le na kurz, kde se dozvíme tÅ™eba o novém produktu, který budeme prodávat. Zde to má smysl. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů vÅ¡ak nakonec spláÄeme nad výdÄ›lkem.

 

absolvovat kurz obvykle nestaÄí

 

Smutné je, že tento fakt si uvÄ›domuje jen málokdo, a těží z nÄ›j v podstatÄ› jen provozovatelé onÄ›ch kurzů. PrávÄ› ti totiž dostávají nejvíce penÄ›z za každého, kdo jím projde. To také znamená, že jím nechají projít v podstatÄ› každého, kdo se pÅ™ihlásí. ZávÄ›reÄné testy jsou Äasto velmi jednoduché, a spíš pro formu, než aby skuteÄnÄ› prověřily, co se absolvent nauÄil.

 

Proto, pokud skuteÄnÄ› chceme získat novou dovednost, musíme postupovat jinak. Je dobré si najít kurz Äi Å¡kolu, která je v rozsahu nÄ›kolika let, a kde budeme mít i řádnou hodinovou dotaci. Jen tka máme Å¡anci daný obor skuteÄnÄ› zvládnout a plnÄ› mu porozumÄ›t.