Jak poznáte, že vám ve vztahu něco drhne?


Růžové brýle opadly a poÄáteÄní chemie se pomalu vytrácí. Váš vztah pÅ™echází do další fáze vztahu, která je obzvlášť náchylná ke krizím. Chyby, které jste v poÄátku na partnerovi skrz zamilovanost nevidÄ›la, vám najednou pÅ™ijdou obrovské a nevíte, zda je dokážete ustát.

Sem tam také partner prohodí nÄ›co, pÅ™i Äem vám zabliká Äervená kontrolka. 

U jakého chování zbystřit?

1) partner s vámi nechce trávit Äas

Ze zaÄátku jste bez sebe nedali ani ránu. Na každé akci jste byli spolu. Zvykla jste si na to a teÄ vám pÅ™ijde zvláštní, že partner vyráží ven také sám. BuÄte v klidu, je to naprosto pÅ™irozené. ZbystÅ™ete pouze ve chvíli, kdy partner tají kam vyráží nebo s vámi nechce trávit už žádný Äas.

 

vztah

2) žárlí na vás

V tomto bodÄ› bude záležet na míře žárlení. Spoléhejte se na intuici. Lehká, pÅ™irozená žárlivost je v pořádku, ale pozor na patologickou žárlivost, kdy vám partner kontroluje mobil, nechce vás pustit ani s kamarádkou na kávu a má Äasto nevhodné poznámky.

3) žije vedle vás spíše jako bratr

Nebudeme se přít, že láska po jednom mÄ›síci a tÅ™ech letech vypadá trochu jinak. Ale pořád jste to vy, partneÅ™i, milenci a parťáci. NÄ›kdy bohužel dojde, zejména vlivem spoleÄného sestÄ›hování k tomu, že vedle sebe zaÄnete žít jako bratr a sestra.

pár

4) každý den je rutinně stejný

Do vaÅ¡eho vztahu se Äasem vkradla nudná rutina. Vztah ztrácí šťávu a spontánnost. NaÅ¡tÄ›stí s tím jde nÄ›co dÄ›lat, ale budete se muset snažit. Oba. PravidelnÄ› se pÅ™ekvapujte, hezky se obleÄte, vyrazte na veÄeÅ™i, podnikejte výlety, aÅ¥ máte spoleÄné zážitky. PeÄujte i o svůj sexuální život.

Vztah je dÅ™ina, ale najít fajn partnera pro život je výhra. Pokud nÄ›jakého takového máte po svém boku, važte si toho a nedovolte nikomu a niÄemu, aby vám vztah pokazil. A pokud se vám cokoliv nebude zdát, zlaté pravidlo je: KOMUNIKACE: MlÄením se totiž jeÅ¡tÄ› nic nevyÅ™eÅ¡ilo.