Dekubity a jak se jim vyhnout


Pokud jste se již někdy museli starat o ležící nemocného příbuzného, jistě víte, jaký problém mohou představovat dekubity. Dekubit je vlastně otevřená rána, která může způsobovat různé infekce, které jsou obzvláště u polymorbidního a starého organismu docela často fatální. Kromě toho se jedná o diskomfortní proces, jak pro nemocného, tak pro ošetřující. Dekubit vzniká tak, že místo, které je po dlouhou dobu utlačeno, trpí ischemií, tedy nedostatečným prokrvením.

pacient v nemocnici

To má prvotně negativní odpad na okysličení tkání a tkáň, která není dobře okysličená je na počátku svého zániku. Jde ale také o to, že pokud se do určité oblasti nedostává krev, není zde tím pádem žádné vehikulum, které by odnášelo zplodiny. Ty zákonitě při metabolismu jednotlivých buněk vznikají. Tyto látky pak mohou poškozovat okolní struktury a dopomáhat tak ke vzniku https://www.innogy.cz/o-innogy/vznik-a-historie-zp/ dekubitu. Výhodou i nevýhodou tohoto poškození je to, že ani v úvodu a ani později nebolí. Je to dáno tím, jak je tkáň poškozena ischemií, což se musí týkat i nervových zakončení, které by bolest přenášely. Dekubit má různé stupně, které určujeme podle vzhledu a chování léze. Již od časných stádií je nutné se o dekubit pečlivě starat.

kolečkové křeslo

Existují různé masti a další přípravky, které by měly zastavit progresi léze a pomoct při hojení, aby se znovu obnovila zdravá kůže. Ještě ale před úplným vznikem dekubitu, můžeme následovat některé preventivní kroky, kterými jeho vzniku úplně předejdeme. Jako základní se jeví správné polohování pacienta. Pravidelné otáčení, převracení či podkládání speciálními podložkami zamezí působení tlaku omezeně na jednom místě, takže zde ani nevznikne příhodná půda se vznikem ischemie. Využít také můžete antidekubitní podložku do vozíku, která chrání pacienty na kolečkových křeslech, kterým se dekubity také běžně nevyhýbají.