Zvířata v ZOO


V naší zemi je patnáct velkých zoologických zahrad a celá Å™ada menších. Z tÄ›ch významných zmiňme například pražskou ZOO, zoologickou zahradu v BrnÄ›, DÄ›ÄínÄ›, Olomouci, Ústí nad Labem, ZOO ve DvoÅ™e Králové s unikátní vyjížÄkou ve vlastním autÄ› po safari, v Hluboké nad Vltavou Äi Liberci. K tÄ›m menším Äi ménÄ› oficiálním patří tÅ™eba ZOO Protivín, kde se zabývají chovem krokodýlů, ZOO BoÅ¡ovice je známá chovem papouÅ¡ků, ZOO Zájezd na Kladensku, anebo Biopark Å tít. Takže v každém Äeském a moravském regionu je možné nÄ›kterou ze zoologických zahrad navÅ¡tívit.

Zoologické zahrady jsou speciální vÄ›decká, osvÄ›tová a ochranářská zařízení, urÄená k chovu zvířat, a to Äasto tÄ›ch druhů, které jsou ve svÄ›tovém měřítku ohroženy a mohlo by jim hrozit vyhynutí. VÅ¡ak se také nÄ›které druhy díky vzniku zoologických zahrad podaÅ™ilo zachránit.

Zubr evropský

Patří k nim tÅ™eba kůň PÅ™evalského, aligátor Äínský (tento endemit žije jen v ČínÄ› v oblasti Å™eky Jang-c’-Å¥iang a je zapsán na ÄŒerveném seznamu ohrožených druhů), zubr evropský (Bison bonasus Linneaus) – tento zubr a zubr americký (Bison americanus) jsou poslední dva zástupci již jinak vyhynulého rodu bizonů; když byli zubÅ™i vyhubeni ve volné přírodÄ›, byla v roce 1923 v BerlínÄ› založena spoleÄnost na ochranu zubrů a pro posledních 54 kusů v soukromém držení byly zavedeny plemenné chovy. Poslední informace o poÄtu zubrů v České republice pocházejí z roku 2018, a tehdy zde Äítali zubÅ™i 116 jedinců. VidÄ›t je můžete v tÄ›chto zařízeních: Židlov u Ralska, Rezervace velkých kopytníků v Milovicích, ZOO Praha, Olomouc, Plzeň, Tábor, Chomutov.  

Berneška havajská

Dalším zachránÄ›ným zvířecím druhem je berneÅ¡ka havajská (Branta sandvicensis), což je endemitní druh kachny, která obývá pouze havajské ostrovy. Tuto kachnu téměř vyhubili predátoÅ™i, pÅ™edevším tamní koÄky a promyky a zdroje uvádÄ›jí, že v roce 1952 žilo na havajském souostroví posledních 30 jedinců tohoto druhu. Zachránit je a rozšířit chovy se podaÅ™ilo ZOO v britském Slimbridge, odkud je navrátili do původní domoviny.