Výborná technika


Technika je nÄ›co, co mají lidé rádi. Ale jsou také nÄ›kteří lidé, kteří techniku moc nemusí, protože si myslí, že prý to lidem krade život, že prý jim to krade opravdu krásné chvíle. Chvíli jsem pÅ™emýšlela, jak tohle vlastnÄ› bylo myÅ¡leno, protože jsem vůbec nechápala, jak technika může lidem brát život, nebo lidem může brát radost. Co tohle znamená? Nakonec jsem se dozvÄ›dÄ›la, že existují různí odpůrci techniky a to znamená, že radÄ›ji by žili takový život, jako kdyby technika vůbec nebyla. Copak to už jsou nÄ›jaké amiÅ¡ové anebo nÄ›jací lidé, kteří chtÄ›jí žít zastaralým způsobem života? Je logické, že tÅ™eba lidé, kteří tÅ™eba vyrůstali v padesátých nebo v Å¡edesátých letech, tak je jim úplnÄ› jedno, jestli mají nÄ›jaký mobilní telefon anebo nejnovÄ›jší Windows ve svém poÄítaÄi nebo notebooku. 

S mobilem se dá i fotit.

Ale pokud jste třeba vyrůstali v novém tisíciletí, tak je logické, že budete chtít většinou samé technické novinky. Budete chtít mít stálý a pevný internet, kvalitní mobilní telefon. A kde v tomto mobilu jsou třeba například hry anebo přístup k nějaké sociální sítě a tak podobně, abyste všechno měli takové, jak byste si přáli. Nejhorší je třeba, když má váš nejlepší kamarád anebo jenom kamarád něco lepšího než vy.

Dnes už mají mobil i děti.

SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›kdo může závidÄ›t, ale nÄ›kdo mu tuto skvÄ›lou techniku může přát a v duchu si ji také může přát sobÄ›. To potom už záleží na rodiÄích, jestli tÅ™eba svému dítÄ›ti dovolí také mobilní telefon. Kolikrát slyším, že tÅ™eba dítÄ› by mÄ›lo mít mobilní telefon až v patnácti anebo v Å¡estnácti letech. Tohle mÄ› pÅ™ijde úplnÄ› takové divné, protože proÄ by dítÄ› mÄ›lo mít pozdÄ› mobilní telefon, když ho může mít tÅ™eba už v osmi letech? Můj syn má mobilní telefon od sedmi let a myslím si, že na tom není vůbec nic Å¡patného. Akorát si můžeme volat, syn tam hraje Å¡achy a dámu a myslím si, že tohle je naprosto v pořádku. Takhle mám syna pod kontrolou.