Jak zdraví udržet i v zimě?


S nástupem zimy si vÅ¡ichni zaÄínáme uvÄ›domovat, jak důležité je zdraví v naÅ¡ich životech. Období, ve kterém obvykle u obvodních lékařů plné Äekárny. Je to jako bychom zaÄali hrát ÄŒerného Petra. Na nÄ›koho Äeká bacil hned za prvním rohem. A nÄ›komu se vyhne. Pokud je to jeho lehÄí forma – viróza, která se dá bÄ›hem nÄ›kolika dnů vyležet, s horkým Äajem na noÄním stolku, je na tom lépe, než ten, kterého onemocnÄ›ní je zákeÅ™nÄ›jší. NejvÄ›tším strašákem tak bývá v zimních mÄ›sících infekÄní onemocnÄ›ní, kterému se říká pro jeho pozvolný nástup – tichoÅ¡lápek. Pneumonie, což je odborný název pro zápal plic.

ÄŒaj na podporu imunity

NejÄastÄ›jší forma zápalu plic je bakteriální. Který se projevuje vysokými teplotami, výraznÄ› zhorÅ¡eným dýcháním a kaÅ¡lem, který je silnÄ› dráždivý. Jeho inkubaÄní doba je krátká. Už do tří dnů po setkání s nákazou zaÄínají první příznaky. V zimních mÄ›sících se obÄas objeví i zápal plic virový, který mívá návaznost na další chÅ™ipková onemocnÄ›ní. Ten je tím, že se projeví až za Å¡est dnů, záludnÄ›jší. NevÄ›domky je tak roznášen mezi ostatní delší dobu. PÅ™estože jeho průbÄ›h bývá ménÄ› nároÄný jak v teplotách, které bývají pouze zvýšené a kaÅ¡el bývá rovněž spíše suchý. NÄ›kdy se ale navíc dostaví bolesti svalů a kloubů. Proto je nutné dopřát tÄ›lu odpoÄinek, dostatek tekutin a kromÄ› antibiotik i potÅ™ebné vitamíny. 

Zápal plic se musí vyležet

Jednou z nejlepších prevenci pÅ™ed tímto onemocnÄ›ním je oÄkování proti pneumokokovým nákazám, které pomáhá organizmu případnému napadení zabránit. Tím, že je zápal plic onemocnÄ›ní infekÄní a silnÄ› nakažlivé, nejÄastÄ›ji se pÅ™enáší kapénkami. Které jsou v zimním období v podobÄ› kaÅ¡le přítomny na vÅ¡ech místech, kde se sejde více lidí. Proto je potÅ™eba se takovému uzavÅ™enému prostoru radÄ›ji vyhnout. StaÄí jediný ÄlovÄ›k, který ani nemusí vÄ›dÄ›t, že už je pneumonií nakažen a roznese tuto infekÄní nemoc jedním kýchnutím. Proto je potÅ™eba hned pÅ™i prvních příznacích navÅ¡tívit lékaÅ™e a zahájit potÅ™ebnou léÄbu.